Čo nové u nás v oratku?

Modlitba ruženca

Mesiac oktober sme intenzívne prežívali v spojení s našou Nebeskou mamou Máriou cez spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Zvlášť piatky sme využili aj na predlženú modlitbu, obohatenú o spev a úvahy nad tajomstvami Ježišovho života. Dakujeme spevokolu 7hlások a animátorkám, že sa nám spolu tak dobre a s ľahkým srdcom  pod ich vedením modlilo túto peknú modlitbu :)

Národný pochod za život 2015

Všetci, ktorí si vážime život ako dar od nášho dobrého Pána a máme z neho veľkú radosť, sme sa zúčastnili na Národnom pochode za život. Bol to čas vdačnosti, úcty, spolupratričnosti, ale aj určitej formy boja o život pre tých, ktorí sú ohrození "kultúrou smrti", ktorá si neváži počatý ľudský život. Dakujeme za život, za radosť, za našich blízkych, zvlášť za našich rodičov, ktorí nás prijali a sú k nám každý deň neuveriteľne veľkodušní :)

Otvorenie oratkovského roka

V krásnu septembrovú nedeľu, konkrétne 13.9.2015 sme sa znovu po lete postretali v oratku, aby sme aj oficiálne zahájili daľší inšpiratívny a povzbudivý školský rok. Na dvere už klopal sviatok Sedembolestnej Panny Márie a tak sme spolu s ňou prežili spoločný čas, v ktorom sme si navzájom porozprávali veeeľa pekných zážitkov z leta, zahrali obľúbené hry, zaspievali, zatancovali a vzájomne sme sa poponúkali prinesenými dobrotami. Ď :)

Prímestský tábor 2015

Dvojtýždňové táborové dobrodružstvá spolu prežívalo 115 detí, ktoré spolu s animátormi objavovali Poklad pokladov. Jeho tajomstvá sa skrývali v pritátskych príbehoch, ktoré skvele pripravili a zahrali animátorky a animátori v každodenných scénkach. Zistili sme, že najväčším tajomstvom Jacka Sparrowa nie je miesto, kde je ukrytá truhlica plná pokladov, ale srdce, ktoré objaví prameň večnej radosti. Jack ho spolu s nami našiel v Božom Slove, ktoré ho zmenilo z obávaného piráta na milovaného a...

Prvé sväté prijímanie

Poslednú júnovú nedeľu sme oslávili naozaj veľkolepo. Deti z našej farnosti zavŕšili svoju ročnú prípravu a pristúpili prvýkrát vo svojom živote k svätému prijímaniu. Je to pre nás všetkých veľká radosť aj veľký záväzok. Sprevádzame vás modlitbou ešte silnejšie ako počas prípravy, aby každé vaše sviatostné stretnutie s Pánom Ježišom vo vás zanechalo hlbokú stopu, ktorú budeme môcť všetci vidieť aj navonok. Vám aj všetkým vašim drahým prajeme, nech je práve Pán Ježiš a láska k nemu tým...

DEŇ OTCOV !!

V pjeknú horúcu nedeľu 14. júna 2015 sme sa stretli v oratku, aby sme  oslávili deň otcov. Vyzvali sme ich v niekoľkých súťažiach. Začali sme futbalom otcovia proti synom, kde sa stal historický precedens a prvýkrát sa synom podarilo v tomto druhu merania síl zvíťaziť! Potom nasledovala hydratácia a regenerácia, kde sa už všetkým bez rozdielu darilo na výbornú. Potešil aj guláš z diviny a mnoho priateľských tvárí, ktoré prišli našich otcov pozdraviť a povzbudiť. Vieme, že niekedy nie je...

7hlások oslavuje druhé výročie :)

Koncertom, tortou, modlitbou a veselým popoludním s gulášom oslávil 7. júna svoje druhé narodeniny náš skvelý detský spevokol 7HLÁSOK!!!!! Prajeme všetko najlepšie do nasledujúceho roka pôsobenia, veľa spevavých dní a radoti v Pánovi i v spoločenstve tých, s ktorými si rozumieme a máme sa radi!!! Veľkú vďačnosť vyjadrujeme aj prejavujeme hlavne tým rodičom spomedzi nás, ktorí neúnavne celý rok darujú svoj čas a učia hudbe Božieho srdca aj všetky spevavé deti :)

Mariánsky beh

Na Turíce, 24tého mája, sa uskutočnil náš tradičný Mariánsky beh. Je našou radostnou oslavou Panny Márie Pomocnice, ktorá je starostlivou mamou každého z nás. Vo viacerých kategoriách sa súťažilo v behu okolo nášho parku, pričom sme sa navzájom povzbudzovali aj pretekali. Bežeckú súťaž uzavrela veľmi sympatická štafeta rodín. Radostné popoludnie potom až do večera pokračovalo v oratku pri opekaní, hrách, tancoch a priateľských rozhovoroch. Veľká vdaka patrí všetkých bežcom a ich rodičom. Zvlášť...

Púť miništrantov

9. mája sa u nás uskutočnila v poradí už deviata púť miništrantov s bohatým celodenným programom. Zúčastnili sa na nej aj naši 12ti miništranti. Po jej skončení pokračovali v oratku "miništrantskou afterparty", ktorá mala svoj večerný program, nočnú stopovačku v tmavých zákutiach kláštora a končila spoločnými raňajkami, po ktorých sa chlapci miništrovali na nedeľnej sv. omši a potom sa so svojimi rodinami rozišli domov. Veľká vďaka patrí zvlášť vedúcemu miništrantov, ktorý sa postaral o pestrý...

K veľkonočným sviatkom......

Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky Vám prajú Saleziáni a mladí z oratka :-)

Mládežnícka krížová cesta postáv - text

Úvod Pane, v tejto dnešnej krížovej ceste chceme kráčať za tebou spolu so všetkými, ktorí ťa vtedy odsúdili, sprevádzali a nakoniec ťa ukrižovali. Daj, nech sme skutočnými pomocníkmi tým, ktorých krížová cesta bude mať pokračovanie po skončení tejto tvojej.    1. zastavenie - OKOLOIDÚCI Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti. Muži aj ženy, zdraví aj chorí, kupujúci i predávajúci, domáci i cudzinci,... Každý z nich si niesol so sebou svoje plány, starosti, túžby i spomienky....

Mládežnícka krížová cesta ulicami mesta

Na Zelený štvrtok sa začína Veľkonočné trojdnie.   Podstatou tohto dňa je spomienka na ustanovenie Sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Ježiš vo večerných hodinách slávil poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V tento večer premenil chlieb a víno na svoje telo a krv.          Vo Veľký piatok o 15:00 sa v bazilike zídeme, aby sme si pripomenuli utrpenie a ukrižovanie Pána Ježiša.     Po obradoch sa o 18:00 schádzame...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Link:

www.bazilika.sk
www.katnoviny.sk
www.saleziani.sk
www.mladez.sk
www.breviar.sk
www.zamyslenia.sbb.sk
www.gjb.sk
www.misie.saleziani.sk
www.domka.sk
www.savio.sk
www.sbb.sk
www.pobavi.sk
www.daliborko.sk
www.mamateyka.sk
www.mileticka.sk
www.trnavka.sk
www.saldub.sk
www.humenne.domka.sk
www.sdbno.sk
www.3horky.sk
www.pcsipok.sk
www.oratko-usmev.sk
www.presovsdb.sk
www.roznava.domka.sk
https://kopanka.sk
www.salezianky.sk
www.donbosco.sk
www.youtube.com/saleziani

 

Deň s myšlienkou

Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše. (sv.Don Bosco)

Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok. (sv.Don Bosco)

Daktorí hovoria, že kto chce chodiť často na prijímanie, musí byť svätý. To nie je pravda. To je klam! Prijímanie je pre toho, kto sa chce stať svätým, a nie pre svätých. Lieky sa dávajú chorým tak isto, ako sa pokrm dáva slabým. (sv.Don Bosco)

Dve najmocnejšie opory ako vydržať a kráčať po ceste k nebu sú sviatosti prijímania a pokánia. Preto považujte za nepriateľa svojej duše každého, kto by vás chcel odviesť od týchto úkonov nášho svätého náboženstva. (sv.Don Bosco)

Čistota je najobľúbenejšou čnosťou srdca Panny Márie. Kde je čistota, je všetko. Kde čistoty nieto, niet ničoho. (sv.Don Bosco)

Časy, v ktorých žijeme, si vyžadujú vyskúšanú skromnosť a veľkú čistotu. (sv.Don Bosco)

Čo je krajšie a drahšie ako spoveď? Kde nám Pán preukázal viac dobroty ako tu? (sv.Don Bosco)

Pristupujte čo najčastejšie a vrúcne k prijímaniu. Keď prijímate Ježiša do svojho srdca často, milosť vám tak obnoví dušu, že telo bude prinútené poslúchať ducha. (sv.Don Bosco)


Telo musí pomáhať duši robiť dobre, musí jej slúžiť. Duša je paňou tela. (sv.Don Bosco)

Dobrý Boh prejavuje svoju moc najmä v súcite a odpúšťaní. (sv.Don Bosco)

Kedykoľvek sme na svätej omši, usilujme sa byť v takom stave, aby sme mohli pristúpiť k prijímaniu. (sv.Don Bosco)


Chcem vám povedať, čo diabol od vás čaká a čoho sa bojí. Chce, aby ste zaháľali a veľmi sa bojí, keď ste zamestnaní. Prečo? Keď zaháľate, zaháľa aj on. Ak zaháľate, hovorí: nemám čo robiť, miesto mňa robí záhaľka. (sv.Don Bosco)

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované. Boh ťa miluje, lebo si jeho dieťa. (sv.Don Bosco)

 

Keď chceš, aby iní znášali tvoje nedostatky, ochotne znášaj nedostatky iných. (sv.Don Bosco)


Nenazývajte zábavou deň, ktorý zanecháva v srdci výčitky a strach pred Božím súdom. (sv.Don Bosco)


Buďte vnútorne presvedčení, že všetky milosti, ktoré si prosíte od Panny Márie, dostanete, ak si nežiadate veci, ktoré by vám mohli byť na škodu. (sv.Don Bosco)

Rozptyľujte sa, ale nech je to rozptýlenie slušné, zábavy nech sú užitočné, nech sú na osvieženie telesných síl i ducha. Dbajte, aby váš odpočinok nebol zaháľaním alebo zbytočným strácaním času. (sv.Don Bosco)

 

Boh nepozerá na druh práce, ale na úmysel, s akým ju konáme. Všetky úrady sú teda rovnako vznešené, lebo v Božích očiach sú rovnako záslužné. (sv.Don Bosco)

 

Urob, čo môžeš a ostatné urobí Boh. Ak pracuješ preňho, nenechá ťa v ťažkosti. (sv.Don Bosco)

 

Pamätajte si, že svätenie sviatkov prináša Božie požehnanie na všetky práce v týždni. (sv.Don Bosco)

 

Ak chceš byť šťastný, musíš si to zaslúžiť tým, že budeš mať všetkých zo srdca rád, že budeš milovať priateľov, že budeš trpezlivý a veľkomyseľný k nepriateľom, že budeš plakať s plačúcimi a iným nebudeš závidieť ich šťastie a budeš robiť dobre všetkým a zle nikomu. (sv.Don Bosco)


Odporúčam vám, nakoľko viem a môžem, a moju radu si vpíšte do mysle i do srdca: vzývajte často meno Mária najmä strelnou modlitbou: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Je to modlitba krátka, ale zo skúsenosti viem, že je veľmi účinná. (sv.Don Bosco)


Najistejšou ochranou proti hnevu je pribrzdiť ho. (sv.Don Bosco)Nech nám Panna Mária pomáha kráčať cestou do neba. (sv.Don Bosco)

 

Byť na svätej omši rozmetá všetko, čo diabol získal. (sv.Don Bosco)

 

Nikdy nečítajte knihy, o ktorých neviete, či sú dobré. Poraďte sa najprv s dajakým súdnym človekom. (sv.Don Bosco)

 

Bez trpezlivosti sa nestaneme svätými. (sv.Don Bosco)


Pracujte pre Pána. Čo sa vám prihodí na tomto svete, je vec chvíľky, a nebo sa vám odplatí za všetko. (sv.Don Bosco)


Pomstou pravého katolíka je odpustenie a modlitba za toho, kto nás uráža. (sv.Don Bosco)

 

Slnko nech nikdy nezapadá nad vašim hnevom. Nikdy si nepripomínajte odpustené urážky ani škodu alebo bezprávie, na ktoré ste už zabudli. Hovorievajte vždy zo srdca: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Zabudnime úplne a definitívne na všetko, čo nás kedysi potupilo. Všetkých milujme bratskou láskou. (sv.Don Bosco)

 

Dokonalosť sa získava pomaly úsilím. (sv.Don Bosco)


Keď sa modlíte, myslite na to, čo robíte. Keď sa modlíte, zhovárate sa s Bohom. Zhovárať sa znamená vyslovovať slová dobre, zrozumiteľne. Keď sa teda modlíte, odriekajte modlitby pomaly s takým tónom, ako by ste hovorili s najlepším priateľom. (sv.Don Bosco)

 

Čo spôsobuje diablovi najväčšie zlo, čoho sa najviac bojí, je zachovávanie predsavzatí zo spovede. (sv.Don Bosco)


 

Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme?

PAVOL VI.