harmonogram oratka

20.09.2012 16:35

OTVÁRACIE  ČASY   O R A T Ó R I A

PONDELOK

V TENTO DEŇ MÁ SALEZIÁNSKA KOMUNITA SVOJ KOMUNITNÝ PROGRAM : DUCHOVNÉ OBNOVY, PLÁNOVANIE, ŠTÚDIUM, SPOLOČNÚ PRÁCU I ODDYCH, PRETO ORATÓRIUM NIE JE OTVORENÉ

 

15:30 – 17:30

18:00

18:45 – 20:00

 

UTOROK

 

HRY, šport,

       STRETKÁ

 

SV. OMŠA

 

 iba STRETKÁ

(birmovanci;     dievčatá SČS)

STREDA

 

HRY, šport ,

       STRETKÁ (chalani)

 

SV. OMŠA

 

 iba STRETKÁ

(birmovanci;     chlapci wildBoys)

ŠTVRTOK

 

HRY, šport ,

       STRETKÁ

 

SV. OMŠA

 

iba STRETKÁ

(stredoškoláci)

PIATOK

 

HRY, šport ,

       STRETKÁ

                              (chalani, dievčatá ZŠ, spevokol)

 

SV. OMŠA

 

HRY, šport , STRETKÁ

 

20:00 - 22:30  mládež - stretko

 

Víkend :

 

DOPOLUDNIA

 

P O P O L U D N Í

                   15:00  -  18:30                19:00               19:45 - 21:15

SOBOTA

 

MOŽNOSŤ ÍSŤ NA VÝLET,

UPRATOVANIE ORATKA,

PRACOVNÉ AKTIVITY

Ak  sme  doma :

HRY, voľnočasové AKTIVITY, STRETKÁ (dievčatá SŠ, animátori)

 

SV. OMŠA

PROGRAM

PRE MLÁDEŽ

(KINOFÓRUM, SPOLOČENSKÉ HRY ..)

NEDEĽA

 

SV. OMŠE

(7:00, 8:45, 10:30)

 

RODINNÉ ORATKO (od 0 do 99 r.)

HRY, šport

 

 

SV. OMŠA

 

x