Božie cesty pre spravovanie miestnej cirkvi v Šaštíne-Strážach

Oznamujeme vám túto novinu s vierou, že všetci sme pozvaní kráčať Božími cestami, plniť Jeho vôľu a podieľať sa na budovaní Božieho kráľovstva tak, ako nám to On dopraje :-)

https://www.saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/1779-saleziani-a-bratislavska-arcidieceza-zacali-rokovanie-o-zmene-spravovania-farnosti-v-sastine