D O N B O S C O show

 D O N       B  O  S  C  O      show

Posledný januárový deň je tradične zasvätený oslave sv. Jána Bosca. V ten deň všetci školáci budú dostávať aj svoje polročné vysvedčenia. Večer o 18:00 bude v bazilike slávnostná sv. omša. My saleziáni - spolu s celou saleziánskou rodinou zo Šaštína i z okolia sa zídeme na spoločnom večernom programe, aby sme tak v duchu tohto veľkého svätca a Otca a vychovávateľa mládeže tvorili radostné spoločenstvo jeho nasledovníkov.

V piatok 1. februára sa pre deti a mládež uskutoční tradičná "Don Bosco show" - od 14:00 do 17:00 v telocvični budú prebiehať zaujímavé a veselé súťaže na stanovištiach. Príďte sa rozveseliť s don Boscom, príďte sa nadchnúť pre dobro .. spolu s vašimi kamarátmi, animátormi i rodičmi :-)