Deň s myšlienkou

Deň s myšlienkou

 

 
 
 
 

Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.

JÁN PAVOL II.

 

 

Ak vládneš nad okamihom, vládneš nad životom.

MARIE VON EBNER-ESCHENBACHOVÁ

 

 

Veselá myseľ môže sneh v oheň premeniť.

ŠPANIELSKE PRÍSLOVIE

 

 

Človek, ktorý hovorí pravdu a šíri ju, máva zvyčajne rozžiarenú tvár.

ROBERT SOUTH

 

 

Ak je naše srdce čisté, lepšie dokážeme vidieť Božiu vôľu.

MARY WARDOVÁ

 

 

Maličkosťami sa dosahuje dokonalosť, ale dokonalosť nie je maličkosť.

MICHELANGELO BUONARROT