deviatnik k don Boscovi - II. deň (23. 1.)

deviatnik k don Boscovi - II. deň (23. 1.)

Boh je náš predobrý otec!

 

        Keď hovorím o dôstojnosti kresťana, chápem tým preveľkú dôstojnosť, ktorú si získal, keď si bol krstom prijatý do lona našej matky Cirkvi. Krst ti otvoril dvere do Cirkvi a zbavil ťa zlého. V momente krstu ti Boh dal svoju úžasnú lásku. Do tvojho srdca vložil vieru, nádej a lásku. Keď si sa stal kresťanom, mohol si pozdvihnúť oči k nebu a zvolať: "Boh neba a zeme je tiež mojím Otcom. Je môj Otec, miluje ma, chce, aby som sa na neho obracal týmto menom: Otče náš, ktorý si na nebesiach." 

        Ježiš Spasiteľ ma volá svojim bratom a ako brat mu patrím. Mám podiel na jeho zásluhách, utrpení, smrti, na jeho sláve a dôstojnosti. Chcel mi dať samotného Boha ako Otca, Cirkev ako matku a svoje Slovo ako sprievodcu. 

                                                              Ján BOSCO, Mesiac máj,      TURÍN 1858

 

"Pre teba som stvoril svet"

 

        Otca som nepoznal. Moja prvá spomienka nie je o prekvapení z hračky, či zo sladkosti, alebo z bozku, ale sú ňou slová vzlykajúcej mamy, ktorá stojí nad lôžkom môjho otca, ktorý práve vydýchol naposledy, povedala mi: "Janko, už nemáš ocka." Mal som vtedy skoro dva roky. Táto spomienka ma poznamenala na celý život. Keď som v Turíne prijal Garelliho a s ním aj iné siroty, pochopil som ich trápenie. Ako starší brat som sa s nimi obrátil k nebeskému Otcovi, nášmu Stvoriteľovi , ktorý nad nami nežne bdie. 

Pre dnešnú modlitbu použijeme formu rozhovoru medzi Otcom a kresťanom, jeho synom.

 

Otec - Zdvihni zrak , synu, a pozri na všetko, čo je na nebi aj na zemi, na mesiac, hviezdy, vzduch, vodu a oheň. Bola doba keď toto všetko neexistovalo. Svojou všemohúcnosťou som to vytiahol z ničoty, stvoril som to: preto som Stvoriteľom. To ja som povedal: "Buď svetlo," a ono sa rozlialo celým vesmírom. To ja som vyznačil hranice zeme, more som zaplnil rybami, nechal som vyrásť  zelené lesy. Keď som povedal: "Nech sa stane," slnko a mesiac ožiarili nebesia. A ja som videl, že je to dobré. 

Syn - Otče, aké sú krásne tvoje diela! Aké sú tvoje diela len veľkolepé!

Otec - Stvorenie však nebolo dovŕšené. Stvoril som človeka. Chcel som ho ustanoviť za kráľa nad celým stvorenstvom, kráľa, ktorý by bol zahrnutý darmi. Rastlina žije, rastie, rozmnožuje sa ; zviera chápe, ale nerozpráva. Iba človek uvažuje, vyjadruje sa slovami a je schopný milovať. Dal som mu dušu, dušu stvorenú k môjmu obrazu, dušu, ktorá rozmýšľa a túži po šťastí, nesmrteľnú dušu, ktorej túžba po večnosti nájde svoj pokoj až vo mne. Videl som, že je to dobré. 

Syn - Aké úžasné sú tvoje dary, Pane! Človek ale nie je osamotená bytosť. Akú účasť mal na stvorení?

Otec - Stvoril som svet pre teba, synu, ale chcel som ho tvoriť s tebou. Človek nie je vo stvorení divákom, ale účastníkom (spolustvoriteľom). Urobil som z neho svojho spoločníka, povereného , aby naplnil a ovládol zem. Urobil som z neho ploditeľa. Chápeš, synu? Do tela muža a ženy som vložil moc dávať život vo spojení tela a srdca, ktoré je plné tajomstiev. Toto tajomstvo je tak veľké, že ho nikto nemôže plne pochopiť. Človek môže darovať život a takto ukazovať moju lásku. Je to veľká zodpovednosť. No zostávam ti stále nablízku, synu. V hĺbke tvojho srdca prehovára stále môj hlas. Moja ruka vyznačila na nebi dúhový oblúk. Objav vo stvorení moje stopy, synu, rozprávajú ti o mne, o tom aký som a aký si ty. Kráčaj v mojej prítomnosti ako Abrahám, môj svedok. 

 

Otče náš na nebesiach, 

ktorý si z nás urobil svoje milované deti, 

buď pochválený za svoju krásu, 

buď pochválený za svoju nehu, 

buď pochválený za svoju vernosť. 

Daj nám do rúk chlieb pre telo 

a do sŕdc chlieb sviatostí. 

Daj, nech urobíme prvý krok 

k vytvoreniu pokoja pre každý deň. 

Urob z nás spojovacie chodníčky 

a nie odbočky na bratskej ceste. 

Daj nám silu proti Zlému, ktorý nás pokúša. 

Ty si naša skala a náš štít, 

si naše slnko! 

Na veky vekov, amen.

 

modlitba k don Boscovi:

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.