deviatnik k don Boscovi - IV. deň (25. 1.)

deviatnik k don Boscovi - IV. deň (25. 1.)

Svätosť je pre teba!

 

         Stať sa svätým, povedzte mi .... Ale to by človek musel mať čas, aby sa mohol modliť a chodiť do kostola !! Musel by byť bohatý, aby mohol dávať štedré almužny. Musel by byť múdry, aby mohol študovať, premýšľať, kontemplovať.

        Nie - to je omyl, nie je nutné mať k dispozícii svoj čas, ani byť bohatý, či múdry. Veď z nedostatku práce človek len zlenivie, bohatstvo ho urobí lakomým a učenosť môže vyvolať pýchu. Je to jednoduché. Aby sa človek stal svätým, musí to predovšetkým chcieť. Ježiš nám hovorí: "Keďže vy, ktorí sa namáhate, ste zaťažení bremenami, chcete nevyčerpateľný prameň uspokojenia, ak chcete byť šťastní, buďte svätí!"

Ján BOSCO, Život svätého Izidora a svätej Zity, Turín

 

Svätosť je odpoveďou lásky! 

        Stalo sa to v jednu pôstnu nedeľu roku 1855. Chlapci sa tlačili v našom malom kostole. Niektorí chodili do školy, iní bolo učňami, často stavebníkmi. Keď začala pôstna kázeň, silno som vzýval Ducha Svätého. Citoval som chlapcom svätého Pavla: "Boh chce vaše posvätenie"  a dodal som "Boh má pre vás veľký plán, priatelia, je to svätosť! Oznamujem vám túto radostnú správu práve dnes. Svätosť nie osobný hrdinský čin, je to dobrodružstvo v dvojici. Nejde o to, aby ste si vytesali sochu a postavili ju na oltár, ale aby ste odpovedali Priateľovi, ktorý vám podáva ruku. Toto všetko začalo pri krste, kde vám Boh podal ruku a povedal: "Ty si môj milovaný syn. Milujem ťa odjakživa, Buď svätý, ako som ja svätý. Ste teraz pripravení odpovedať?"

 

Svätosť začína každý deň!

        V rozhovore s Dominikom som mu tiež povedal, že jeho cesta s Bohom  bude každý deň začínať znova a znova. Pustil sa do toho s vervou. Urobil základné rozhodnutie, ešte dnes mám pred očami jeho lístoček z prvého svätého prijímania, stálo tam:

     1. Budem sa často spovedať a prijímať, keď mi to môj spovedník dovolí. 2. Chcem svätiť sviatočné dni. 3. Odteraz mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária. 4. Radšej smrť ako hriech.

Dominik sa toho držal, jednému novému chlapcovi, ktorí prišiel práve do oratória povedal: "Vieš, tu svätosť spočíva v tom, že sme stále radostní." To je naša svätosť každodenná - prijímať všetky nepríjemnosti a nenechať sa znechutiť. "Ničím sa neznepokujuj!"

 

        Svätosť je nákazlivá...

 

- modlitba :

Všemohúci Bože, vo sv. Jánovi Boscovi dal si mládeži láskavého otca a učiteľa, ktorý pod vedením Panny Márie pracoval s vytrvalou horlivosťou pre dobro Cirkvi, prosíme Ťa, zapáľ aj nás takou láskou, akou horelo jeho srdce, aby sme neúnavne hľadali duše a vytrvalo slúžili iba Tebe. Skrze Krista nášho Pána. Amen.