Deviatnik k don Boscovi - VI. deň (27. 1.)

Deviatnik k don Boscovi - VI. deň (27. 1.)

Saleziánsky sen: láskavosť svätého Františka!

 

 

        Namiesto dlhej kázne vám tu poviem jednu historku. Volajte ju ako sa vám páči: bájka, sen, historka, pripisujte jej veľkú, malú alebo žiadnu dôležitosť a súďte o nej ako sa vám páči. Ale predsa táto historka nás mnohému naučí.

        Zdalo sa mi, že som kráčal alejou u Porta Susa a pred kasárňami. Tam som spozoroval akúsi ženu, ktorú som považoval za predavačku pečených gaštanov, lebo nad ohňom otáčala valec. Myslel som si, že v ňom pečie gaštany. Obdivujúc zvláštny spôsob pečenia gaštanov, pristúpil som bližšie, vidiac, že cylinder sa naozaj otáča. Opýtal som sa ženy, čo pečie na takomto aparáte. Ona odpovedala: „Pečiem lahôdky pre saleziánov.“

        „Čože? Lahôdky pre saleziánov?“

        „Áno“, povedala a hneď otvorila cylinder a ukázala mi. Rozoznal som cukríky rôznych farieb. Boli oddelené platňou: jedny boli biele, iné červené a iné čierne. Videl som na nich zrazený cukor, ktorý sa podobal dažďovým kvapkám alebo čerstvo napadnutej rose. Táto rosa bola niekde postriekaná červenými škvrnami.

        Opýtal som sa ženy: „Dajú sa jesť?

        „Áno“ a hneď mi podala.

        Potom som sa spýtal: „Prečo sú niektoré kúsky červené, iné čierne a iné biele?“

        Žena odpovedala: „Biele nestoja mnoho námahy, lebo ich možno ľahko postriekať, červené stoja krv a čierne život. Kto ich okúsi, ten nepozná námahu, nepozná smrť.“

        „A zrazený cukor, čo znamená?“

        „Je znakom sladkosti svätca, ktorého ste si vzali za vzor. Táto rosa znamená, že sa treba hodne a mnoho potiť, aby ste zachovali túto sladkosť, lebo mnohokrát treba prelievať i krv, aby sme ju nestratili.“

        Užasnutý som sa chcel ďalej dopytovať, ale ona mi viacej neodpovedala. Ja som sa poberal ďalej svojou cestou, zamyslený na tým, čo som počul. Ale sotva som spravil niekoľko krokov, stretol som sa s don Piccom a s inými našimi kňazmi. Všetci boli zdesení a zarazení. Vlasy sa im hrôzou ježili. Opýtal som sa ich: „Čo sa stalo?“

        „Keby ste vedeli... keby ste vedeli?“, odpovedal don Picco.

        Naliehal som, čo je nové a tu on znova: „Keby ste vedeli... Videli ste tú ženu, ktorá piekla lahôdky?“

        „Áno a čo ďalej?“

        Zdesene pokračoval: „No, hovorila mi, aby som vám povedal, aby ste sa postaral, aby vaši synovia pracovali a pracovali.“

        Hovorila: „Nájdu mnoho tŕňov, ale i hodne ruží. Povedz im, že život je krátky a žatva hojná. Život je samozrejme pred Bohom krátky, keďže je pred ním chvíľkou, ničím.“

        „No... a čo sa nepracuje?“

        Ona na to: „Áno, pracuje sa, ale nech sa vytrvalo pracuje!“

        Potom som už nevidel nikoho a udivený som sa ponáhľal do oratória, kde som sa prebudil.

        Túto historku som vám chcel povedať. Nazvete ju azda podobenstvom, bájkou alebo výmyslom, ale na tom záleží veľmi málo. Rád by som však bol, keby ste si zapamätali to, čo povedala tá žena don Piccovi a ostatným, aby sme sa cvičili v láskavosti nášho svätého Františka a aby sme vždy a mnoho pracovali.

 

                                                                            Sen Jána BOSCA   Sen 64. – 1877, 

 

 

Túto vytrvalosť a pracovitosť potrebujeme snáď všetci. Premena sveta nezačína na rysovacích doskách inžiniera, ale na živej doske nášho srdca, ktorá chce, túži a teda rastie premieňajúc najprv seba a potom všetko ostatné. Pomodlime sa spoločne so svätým Pavlo hymnus na lásku, ktorá je motorom celého sveta (1Kor 13):

 

"Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými,

a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú

vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny,

a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,

nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.

Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.

Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. 

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska."

 

Drahí moji sľubujem vám chlieb, prácu a nebo. (Don Bosco)

 

 

Modlitba :

 

Všemohúci Bože vo sv. Jánovi Boscovi dal si mládeži láskavého otca a učiteľa, ktorý pod vedením Panny Márie pracoval s vytrvalou horlivosťou pre dobro Cirkvi, prosíme Ťa, zapáľ aj nás takou láskou, akou horelo jeho srdce, aby sme neúnavne hľadali duše a vytrvalo slúžili iba Tebe. Skrze Krista nášho Pána. Amen.