Deviatnik k don Boscovi - VIII. deň (29.1.)

Deviatnik k don Boscovi - VIII. deň (29.1.)

Zostávajte v radosti!

 

 

Ako mladý kňaz som si na jedno zo záložiek v breviári napísal:  "Poznal som, že pre nich niet lepšieho, ako radovať sa a konať z živote dobro" (Kaz 3,12). Objavil som v tomto zlaté pravidlo, ktoré som nikdy nestratil zo zretele. Keď po mojej kázni prišiel za mnou pre radu Dominik, tak som mu povedal: "Buď radostný a buď apoštolom." Dnes vás priatelia pozývam, aby ste objavili tu "plnú radosť", ktorú nám zanechal Ježiš.

 

                                                                                          Ján BOSCO

Modlitba:

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.