deviatnik ku sviatku dona BOSCA - I. deň (22. 1.)

deviatnik ku sviatku dona BOSCA - I. deň (22. 1.)

Vydaj sa na cestu šťastia!

 

         Uváž priateľu, že Boh ťa stvoril k svojmu obrazu, že ti dal telo a nesmrteľnú dušu. A naviac ťa urobil svojim dieťaťom. Miloval ťa odjakživa a stále ťa miluje ako nežný Otec. Stvoril ťa len preto, aby si ho miloval a slúžil mu na tomto svete, a tak si zaslúžil, aby si s ním mohol byť šťastný v nebi. Nie si teda na tomto svete len preto, aby si sa bavil , zarábal peniaze, jedol a spal. Boh ti dal svoj vlastný život, tvoj údel je podivuhodný. Stvoril ťa k tomu, aby si ho miloval, slúžil mu a spasil si svoju dušu v radosti!

         Existujú dve diabolské pasce k odvrátenia mladých od pravého šťastia. Prvá spočíva v tom, že im niekto nahovorí, že ak budú slúžiť Bohu, budú z nich smutní ľudia, ktorí nemajú žiadnu zábavu, chlapci, ktorí stoja stranou! Je to klamstvo, priatelia. Druhá pasca: nehovorí vám, že mladí majú dosť času na to, aby premýšľali o vážnych veciach. Na to si dajte zvlášť pozor, priatelia. I keď máte nádej, že zostarnete, musíte dnes za každú cenu dobre prežiť mladosť. Ona za začína váš život na tomto svete i na onom!

                                                                  Ján BOSCO, "Poučený mladík (Giovane proveduto)"  TURÍN 1847

 

CESTA KU ŠŤASTIU:

         Mal som rád tieto slová z písma "Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe. (Prís 22,6)" A ponúkal som cestu ku šťastiu.

         Ešte sa vidím, ako som chodieval po turínskych arkádach, námestiach, kde sa to len hemžilo mladými ľuďmi. Zapájal som sa do ich hier, počúval som ich otázky, diskutovali sme o zmysle života a ja som im pripomínal: "Priatelia, šťastie, to nie sú hry, peniaze, víno či flirtovanie." V mojej štvrti Valdocco bolo niekoľko vykričaných domov. Bolo to iba ľahké potešenie, prelud prchajúceho šťastia. No šťastie je tu preto, aby bolo trvalé. Keď sledujete nejaké predstavenie, nedožadujete sa snáď na jeho konci prídavku, kričiac: "Ešte, ešte!"

         Čo to teda to šťastie je? Ono sa rodí z túžby srdca a voľby Boha. Šťastie prebýva v srdci, ktoré miluje a dúfa. Môžem ho vyhrať ako bitku, dobývať jeho strmé vrcholy, na ktoré leziem ako pravý boží športovec, sám alebo s inými na lane.

         Šťastie potom prýšti ako čistý prameň. Otvára nový svet, Kráľovstvo, Ježišov svet. Blahoslavenstvá sú kľúčom k tomuto kráľovstvu. Ponúkol som tieto blahoslavenstvá chlapcom a dievčatám mojej doby. Na každej strane "Poučeného mladíka" som opakoval: "Blahoslavení ste". Šťastie je pre vás. Prehlasujem to dnes a môj pohľad sa stretáva s vašimi pohľadmi, mladí priatelia: "Šťastie je pre vás." Prijmite spev týchto blahoslavenstiev.

 

Šťastný je ten, kto o sebe vie, že ho nežne miluje Boh!

Šťastný je ten, kto objavuje, že Boh je Bohom radosti, radosti, ktorá sa dáva!

Šťastný je ten, kto dbá o svoje zdravie!

Šťastný je ten, kto vie, že s Ježišom je v ňom niečo "viac", a že svätosť nechá vykvitnúť jeho krstu!

Šťastný je ten, kto dá znova povstať mladému človeku zlomenému neúspechom a beznádejou!

Šťastný je ten, kto kráča v Božej prítomnosti!

Šťastný je ten, kto sa sýti chlebom Slova, Eucharistiou a odpustením!

Šťastný je ten, kto na seba berie svoj diel hlásania Evanjelia!

Šťastný je ten, kto slúži Cirkvi, tejto presvätej matke, ktorá nás naučila božiu abecedu!

Priateľu - Boh ide našou cestou!

 

modlitba k DB: 

 

Ó, svätý Don Bosco, pre Tvoju vrúcnu lásku k sviatostnému spasiteľovi a pre horlivosť s akou si rozširoval úctu k Nemu, najmä odporúčaním nábožnej účasti na sv. omši, častého sv. prijímania a každodennej návštevy tohto Väzňa lásky, vypros nám milosť, aby sme vždy viac rástli v láske a v uskutočňovaní spomenutých úkonov pobožnosti. Prosíme Ťa ďalej, vypros nám šťastlivý koniec života, aby sme odišli z tohto sveta posilnení nebeským pokrmom najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Amen.