K veľkonočným sviatkom......

K veľkonočným sviatkom......

Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky Vám prajú Saleziáni a mladí z oratka :-)