KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH

KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH

VO VEĽKÝ PIATOK O 15:00 SA V BAZILIKE SCHÁDZAJÚ VERIACI, ABY SI PREŽÍVANÍM OBRADOV PRIPOMENULI UTRPENIE A UKRIŽOVANIE NÁŠHO SPASITEĽA - BOŽIEHO SYNA, JEŽIŠA KRISTA.

POTOM O 18:00 SA MY MLADÍ Z ORATKA STRETNEME ZNOVU PRED BAZILIKOU, ABY SME SA VYDALI NA SPOLOČNÚ KRÍŽOVÚ CESTU MLÁDEŽE.

 

SI SRDEČNE VÍTANÝ, VÍTANÁ :-)