Mariánsky beh

Mariánsky beh

Na Turíce, 24tého mája, sa uskutočnil náš tradičný Mariánsky beh. Je našou radostnou oslavou Panny Márie Pomocnice, ktorá je starostlivou mamou každého z nás. Vo viacerých kategoriách sa súťažilo v behu okolo nášho parku, pričom sme sa navzájom povzbudzovali aj pretekali. Bežeckú súťaž uzavrela veľmi sympatická štafeta rodín. Radostné popoludnie potom až do večera pokračovalo v oratku pri opekaní, hrách, tancoch a priateľských rozhovoroch. Veľká vdaka patrí všetkých bežcom a ich rodičom. Zvlášť chceme podakovať ochotným mladým, ktorí všetko pripravili a zorganizovali :)