Miništrantský výlet a súťaž

Miništranti sa "zobudili" a začali pravidelnejšie miništrovať. Pre najhorlivejšich je pripravený bohatý program.