Miništrovanie v októbri

 

 Od októbra už nabiehame na bodovací systém.

Niektorí  z vás už boli vyzvaní, aby si vybrali deň v týždni,

v ktorom by záväzne miništrovali.

Čakáme na na ďaľších .