Modlitba ruženca deťmi

Modlitba ruženca deťmi

V sobotu 18.10. o 9:00 hod sme sa v bazilike pripojili k modlitbe ruženca deťmi na celom svete :) 

Táto iniciatíva vznikla vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta. Od roku 2005 ju organizuje Národná rada venezuelských katolíkov a zúčastňujú sa jej deti v školách a vo farnostiach. Svoj názov a cieľ dostala od sv. Pátra  Pia, ktorý povedal:“ Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.“  V súčasnosti sa o rozšírenie tejto aktivity snaží Nemecká katolícka nadácia „Kirche in Not “, ktorá každý rok vyzýva deti z rôznych krajín k účasti.