Náš spev na sv. omši.

Spievame v piatok na svätej omši o 18,00 hod.

Nácvik spevu je v oratku od 16,30 hod.

Tešíme sa na vás.