Palacinky pre deti ulice

Palacinky pre deti ulice

 

"Tehlička pre misie" je pravidelné celoslovenské podujatie prebiehajúce v období pred Veľkou nocou, ktoré organizuje občianske združenie SAVIO od roku 2006. Cieľom projektu je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti a k spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijeme. Tento rok je určená na pomoc pre deti z ulice....

 

Mladí z  nášho oratka sa rozhodli na tehličku prispieť trochu tak netradičným spôsobom. Celý sobotnajší večer robili palacinky, aby ich mohli v nedeľu po svätých omšiach rozdávať za ľubovoľný príspevok ( € a modlitba ).....

 

Po minuloročnej dobrej skúsenosti sme rozdávali palacinky aj pri kostoloch na námestí a v Strážoch...

Ďakujeme Peťovi, Monike, Terezke, Timovi, Dávidovi, Romanke, Jaňovi, Beatrike a Martine za príjemné spestrenie pôstnej aktivity pre africké deti a za dobré palacinky...