POZNÁVAME PEDAGOGIKU don BOSCA

POZNÁVAME PEDAGOGIKU don BOSCA
„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4).

Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ – evanjelium radosti

Heslo pre saleziánsku rodinu na rok 2013 je zamerané na poznanie dona Bosca ako vychovávateľa. „Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ – evanjelium radosti“. Bude to príležitosť prehĺbiť a aktualizovať preventívny systém.

Heslo 2013 oznámil hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez. Znovuobjavenie preventívneho systému zahŕňa historické pochopenie metódy dona Bosca a intuície prítomné už v oratóriu na Valdoccu.

„Keď už správne poznáme historickú minulosť, treba pretlmočiť do súčasnosti veľké intuície a základné prvky preventívneho systému. ... v prospech „nových“ mladých 21. storočia, v povolaní žiť a konfrontovať sa so širokou a nevídanou paletou situácií a problémov, na ktoré súčasná veda už zameriava svoju kritickú reflexiu, a v dobe, ktorá sa radikálne zmenila.

Don Chávez v predstavení Hesla uviedol a opísal aj tri pohľady, tri línie pre tento proces modernizácie.

1. Opäť klásť dôraz na zásadu „statočný občan – dobrý kresťan“
2. Vrátiť sa k mladým s väčšou odbornosťou
3. Výchova srdca

MY V ŠAŠTíNSKOM STREDISKU SI MôžEME PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ STRÁNKY PRIBLÍŽIŤ DON BOSCOVU PEDAGOGIKU CEZ ODKAZY NA SALEZIÁNSKY MAGAZÍN - 10 DIELOV RUBRIKY "PREČO TAKTO?" NÁS VOVÁDZA DO PREVENTÍVNEHO VÝCHOVNÉHO SYSTÉMU TOHTO SVäTÉHO VYCHOVÁVATEĽA