POZVANIE NA SPOLOČNÉ CHVÍLE S NEBESKOU MAMOU P. MÁRIOU

POZVANIE NA SPOLOČNÉ CHVÍLE S NEBESKOU MAMOU P. MÁRIOU

POZVANIE NA SPOLOČNÉ CHVÍLE S NEBESKOU MAMOU P. MÁRIOU

V nedeľu 30.9. 2012 budeme v oratku vyrábať originálne ružence. Potom cez celý október sa chceme spoločne o 17:30 modliť túto nádhernú modlitbu v bazilike ... aby sme spolu s Pannou Máriou poznávali, oslavovali a oddanejšie mali radi jej Syna - Pána Ježiša.