Prímestský tábor 2012

Prímestský tábor 2012

Ďakujeme za všetku podporu, za modlitby aj pomoc pri realizácii tábora. Bolo nám spolu výborne, tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky :-)