PUMIN 2012 - púť miništrantov - futbal

PUMIN 2012 - púť miništrantov - futbal

Šaštín - víťaz kategórie starších miništantov, Radošovce, zvíťazili medzi mladšími. Gratulujeme!

Pumin 2012 - futbal mladší.docx (14,3 kB)

1. Radošovce

2. Šintava

3. Leváre

Pumin 2012-futbal starší.docx (14,8 kB)

1. Šaštín

2. Kátlovce

3. Dubnica

Pumin 2012 – púť miništrantov – futbalový turnaj

 

Mladší:

 

K

M

L

 

Kneždub

 x

4:0

0:2

3b(4:2)

2.

Miletičova

0.4

 x

0:7

0b(:11)

3.

Leváre

2:0

7:0

 x

6b(9:0)

1.

 

 

R

Š

K

 

Radošovce

 x

3:3

2:0

4b(5:3)

1.

Šintava

3:3

 x

1:0

4b(4:3)

2.

Kátlovce

0:2

0:1

 x

0b(0:3)

3.

 

 

B

ND

Š

 

Bošáca

 x

0:2

2:3

0b(2:5)

3.

N. Dubnica

2:0

 x

1:0

6b(3:0)

1.

Šaštín

3:2

0:1

 x

3b(3:3)

2.

 

1A

Leváre

3

2C

Šaštín

0

1B

Radošovce

6

2A

Kneždub

0

1C

Dubnica

0

2B

Šintava

3

 

Finálová skupina: 

 

L

R

Š

 

Leváre

 x

0:0

1:4

1b(1:4)

3.

Radošovce

2:0

 x

1:0

6b(3:0)

1.

Šintava

3:2

0:1

 x

3b(3:3)

2.

 

1. Radošovce

2. Šintava

3. Leváre

 

Pumin 2012 – púť miništrantov – futbalový turnaj

 

Starší:

 

T

ND

M

 

Trnava

 x

1:5

0:1

0b(1:6)

3.

N.Dubnica

5:1

 x

4:1

6b(9:2)

1.

Malacky

1:0

1:4

 x

3b(2:4)

2.

 

 

M

P

Š

 

Miletičova

 x

1:2

0:3

0b(1:5)

3.

Pruské

2:1

 x

0:1

3b(2:2)

2.

Šaštín

3:0

1:0

 x

6b(4:0)

1.

 

 

R

K

S

 

Radošovce

 x

0:2

0:1

0b(0:3)

3.

Kátlovce

2:0

 x

1:0

6b(3:0)

1.

Skalica

1:0

0:1

 x

3b(1:1)

2.

 

1A

Dubnica

0(3)

2C

Skalica

0(2)

1B

Šaštín

5

2A

Malacky

0

1C

Kátlovce

3

2B

Pruské

1

 

Finálová skupina: 

 

D

Š

K

 

Dubnica

 x

0:5

0:3

0b(0:8)

3.

Šaštín

5:0

 x

0:0

4b(5:0)

1.

Kátlovce

3:0

0:0

 x

4b(3:0)

2.

 

1. Šaštín

2. Kátlovce

3. Dubnica