Púť miništrantov

Púť miništrantov

9. mája sa u nás uskutočnila v poradí už deviata púť miništrantov s bohatým celodenným programom. Zúčastnili sa na nej aj naši 12ti miništranti. Po jej skončení pokračovali v oratku "miništrantskou afterparty", ktorá mala svoj večerný program, nočnú stopovačku v tmavých zákutiach kláštora a končila spoločnými raňajkami, po ktorých sa chlapci miništrovali na nedeľnej sv. omši a potom sa so svojimi rodinami rozišli domov. Veľká vďaka patrí zvlášť vedúcemu miništrantov, ktorý sa postaral o pestrý program, dobrú atmosféru a silný spoločný zážitok :)