Sme koledníci Dobrej Noviny

Sme koledníci Dobrej Noviny

Na druhý sviatok vianočný sme sa vybrali do úlíc nášho mesta ako zvestovatelia koledníci Dobrej noviny. Chceli sme takto zavŕšiť prípravu, ktorá trvala celý mesiac. Pripravovali sme si srdcia, koledy, básničky a priania, kostýmy a pomôcky, aby sme mohli rozdávať radosť z narodenia Ježiša v našich rodinách. Do troch skupín sa rozdelilo 40 koledníkov, ktorí navštívili 40 rodín. Okrem milého a srdečného prijatia dostali aj podporu na projekty Dobrej Noviny, ktoré boli toho roku zamerané na zabezpečenie pitnej vody v suchej oblasti Turkana.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas mesiaca december venovali deťom a spolu s nimi sa pripravovali na úlohu koledníkov. Vďaka patrí aj tým, ktorí na sviatok sv. Štefana nešetrili nohy ani hlasivky a vydali sa koledovať. A veľké ĎAKUJEME za africké rodiny patrí všetkým, ktorí boli štedrí a podelili sa so svojimi prostriedkami :)

viac informácií: https://www.dobranovina.sk/tema-21rocnika/