Svätý rok MILOSRDENSTVA

Svätý rok MILOSRDENSTVA

Na úžasný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme spolu s Cirkvou na celom svete začali sláviť Svätý rok Milosrdenstva!! Je to dar nášho pápeža Františka každému a každej z nás. Otvorme znovu a ešte viac svoje srdcia a životy, svoje rodiny aj našu spoločnosť blahodarnému pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý v nás rozväzuje putá hriechu a obnovuje v nás svätosť svojej prítomnosti. Pane, úplne sa zverujeme do tvojich milosrdných rúk :)