TEHLIČKA ... :) A PALACINKY PRE MISIE (KALA-KALA V ANGOLE)

TEHLIČKA ... :) A PALACINKY PRE MISIE (KALA-KALA V ANGOLE)

Aj tohto roku počas obdobia pôstu prebieha už 9. ročník verejnej zbierky Tehlička, na podporu misií organizovanej saleziánmi dona Bosca a občianskym združením  Savio.

V tomto roku je zbierka zameraná na projekt v centre Kala-Kala na záchranu detí z ulice v Angole.

Animátori z našej a aj okolitých farností túto zbierku obohatili osobitým spôsobom a to tak, že v nedeľu 16. marca, po všetkých nedeľných svätých omšiach v bazilike, na námestí a aj v Strážach si môžete za dobrovoľný príspevok odniesť chutnú palacinku.

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vzdelávacie programy, vybavenie dielní pre výučbu, a realizáciu dostavby ubytovacích kapacít, čo umožní prijať väčšieho množstva chlapcov ulice do centra Kala-Kala.

Bližšie informácie o projekte si môžete prečítať na webovej stránke tehlicka.sk.

Ako pomáha Kala-Kala?

  • Kala-Kala v preklade z miestneho kmeňového jazyka kimbundu znamená práca-práca.
  • Vzniklo v čase, kedy deti ulice začali byť tŕňom v oku pri budovaní novej Angoly a vláda chcela týchto bývalých detských vojakov „pozabíjať“.
  • Poskytuje priestor pre takmer 100 chlapcov vo veku od 13 do 19 rokov pochádzajúcich z rôznych sociálnych a ekonomických pomerov.
  • 50 zamestnancov a už niekoľko rokov aj dobrovoľníci zo Slovenska sa starajú o chlapcov a chod centra.
  • Počas troch rokov chlapci získajú primárne vzdelanie, absolvujú odborné kurzy z poľnohospodárstva, stolárstva, zámočníctva, elektrotechniky a stavbárstva. V závere dostanú výučný list.
  • Chlapcom je dispozícii knižnica, kurzy informatiky, hudobnej, tanečnej a občianskej prípravy. Významnú zložku vo výchovnom programe predstavuje duchovná časť a pastorálne aktivity v okolitých dedinách.
  • 60 „absolventov“ centra, ktorí pokračujú v štúdiu alebo majú prácu, či sa ju snažia nájsť. Saleziáni sú s nimi v kontakte a pomáhajú im naďalej.