VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV

VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV

Nové FOTKY NA PICASAWEBE !! :-)

 

V SOBOTU  1 . 12. SME OD 14:00 V ORATÓRIU VYRÁBALI SPOLOČNE ADVENTNÉ VENCE. Takto sme sa začali pripravovať na obdobie Adventu - očakávania príchodu Spasiteľa - Pána Ježiša Krista. Do tvorivej práce nás šikovne zaučili naši animátori. Ďakujeme za veľkodušnú pomoc, za pekné popoludnie, ktoré sme takto mohli v oratku užitočne stráviť.