VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: príď, On sa delí o top zázrak spolu s tebou :)

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: príď, On sa delí o top zázrak spolu s tebou :)

UŽÍVAJ OVOCIE KRISTOVEJ OBETY A ZMŔTVYCHVSTANIA trikrát denne :) :) :) alebo spokojne aj častejšie :) nechaj sa obnoviť komplexne: VIERA+JEDLO+POHYB+UČENIE+PRIATELIA :) recept od dr. menom Amen :P