VEĽKÝ PIATOK: Naavzájoom sa pozývame o 18.00h, robíme si spolu takú našu krížovú cestu :) teším :)

VEĽKÝ PIATOK: Naavzájoom sa pozývame o 18.00h, robíme si spolu takú našu krížovú cestu :) teším :)

Znenie katechézy Svätého Otca Františka /2
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Naša reflexia nad milosrdenstvom Boha nás dnes uvádza do Veľkonočného trojdnia:
Veľký piatok je vrcholiacim momentom lásky. Smrť Ježiša, ktorý sa na kríži odovzdáva Otcovi, aby ponúkol spásu celému svetu, vyjadruje lásku darovanú až do krajnosti, bez konca. Lásku, ktorá chce objať všetkých, nikoho nevylučujúc. Lásku, ktorá sa rozširuje do každej doby a na každé miesto: nevyčerpateľný prameň spásy, z ktorého každý z nás hriešnikov môže čerpať. Ak nám Boh prejavil svoju najväčšiu lásku v Ježišovej smrti, potom aj my, znovuzrodení z Ducha Svätého, sa môžeme a musíme navzájom milovať.

 

zdroj: sk.radiovaticana