ZELENÝ ŠTVRTOK - Príďte na dnešnú omšu o 18.00h, neoľutuje nikto :)

ZELENÝ ŠTVRTOK - Príďte na dnešnú omšu o 18.00h, neoľutuje nikto :)

 

Znenie katechézy Svätého Otca Františka /1

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Naša reflexia nad milosrdenstvom Boha nás dnes uvádza do Veľkonočného trojdnia:

Na Zelený štvrtok Ježiš ustanovuje Eucharistiu, anticipuje tak pri veľkonočnej hostine svoju obetu na Golgote. Aby učeníkom pomohol chápať lásku, ktorá ho vedie, umýva im nohy, ponúkajúc ešte raz osobne príklad, ako oni sami budú musieť konať. Eucharistia je láska, ktorá sa stáva službou. Je to nežná prítomnosť Krista, ktorý túži uhasiť hlad každého človeka, osobitne tých najslabších, aby ich urobil schopnými na ceste svedectva uprostred ťažkostí sveta. A nielen to. Keď sa nám Ježiš darúva v podobe pokrmu, dosvedčuje tak, že sa musíme naučiť deliť sa s touto výživou s druhými, aby sa vytvorilo skutočné spoločenstvo života s tými, čo sú v núdzi. Dáva sa nám a žiada nás zostať v ňom, aby sme konali rovnako.

 

(sdokonca ani Ten, kto sa pri nej obetuje