OTVÁRACIE HODINY

OTVÁRACIE  ČASY   O R A T Ó R I A

(farské pastoračné centrum)

 

 

                                                               P r a c o v n é    d n i:

 

v PONDELOK ORATÓRIUM NIE JE OTVORENÉ

 

15:30 – 17:30

18:00

18:45 – 20:00

 

 

 

UTOROK

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, krúžky, tréningy

 

SV. OMŠA

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, katechézy, šport

 

 

STREDA

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, krúžky, tréningy

 

SV. OMŠA

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, katechézy, šport

 

 

ŠTVRTOK

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, krúžky, tréningy

 

SV. OMŠA

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, katechézy, šport

 

 

PIATOK

Stretká

Organizovaná činnosť

Skupinky, krúžky, tréningy

17:00 SPEVOKOL

 

SV. OMŠA

 

Mládežnícky program

MIX-STRETKO (do 24:00)

 

 

V   í   k   e   n   d  :

 

 

 

 

DOPOLUDNIA

 

P O P O L U D N Í

             15:00  -  18:30                 19:00            19:45 - 21:15

 

 

SOBOTA

 

Výlety,

animátorský program

 

MOŽNOSŤ ÍSŤ NA VÝLET,

UPRATOVANIE ORATKA,

PRACOVNÉ AKTIVITY

 

15:00 SPEVOKOL (v čajovni)


.. a Ak  sme  doma :

+ voľnočasové AKTIVITY,

STRETKÁ, animátorský program

 

 

SV. OMŠA

 

PROGRAM

PRE MLÁDEŽ

( SPOLOČENSKÉ HRY, ŠPORT,

KINOFÓRUM )

 

 

NEDEĽA

 

SV. OMŠE

(7:00, 8:45, 10:30)

Námestie : 8:30

 Stráže : 10:00

 

RODINNÉ ORATKO (od 0 do 99 r. J)

HRY, šport, čajovňa

 

 

 

SV. OMŠA

 

 

VOLEJBAL