ANIMÁTORSKÁ KAPUSTNICA

ANIMÁTORSKÁ KAPUSTNICA

23. decembra sme v priateľskom kruhu prežívali spoločný animátorský Štedrý večer.