Budeme mať novokňaza!

Budeme mať novokňaza!

    Náš diakokon Janko Chovaňák finišuje - blíži sa už k cieľu svojej kňazskej vysviacky, ktorá sa uskutoční v Poprade 18.júna 2011. Všetci sme srdečne pozvaní! Modlime sa za Janka, aby bol z neho svätý saleziánsky kňaz.

P.S. "33" na hrudi-to nie sú jeho Kristové roky (ešte si musí chlapec:-)počkať), ale ako symbol-Alter Christus-Druhý Kristus to nemá chybu!