DEŇ FARNOSTI

DEŇ FARNOSTI

Posledná májová nedeľa sa niesla v znamení oslavy Božích milostí, ktoré dostávame spoločne ako farníci :) Poďakovali sme sa za ne nášmu Pánovi procesiou Božieho Tela v Bazilike Sedembolestnej. Po nej nasledovala gratulácia k tretiemu výročiu Sedmohláska aj s koncertíkom a tortou :) Zahrali sme sa hry a porozprávali do sýta. Ponúkali sme sa skvelým gulášom, nápojmi a koláčikmi od mamičiek. Všetk to však začalo už v sobotu inštalovaním deviatich bannerov v bazilike o spoločenstvách, ktoré žijú a navzájom sa podporujú v našej farnosti. Atmosféra bola vynikajúca a za prípravu a organizovanie tejto aktivity, ktorá nás zbližuje, ďakujeme viacerým aktivistom a zvlášť "vedeniu" Sedmohláska :)

 

 

Za foto ďakujeme Ľ. Machovej :)