IMOS - STRETNUTIE DETÍ v príprave na 1.sv. prijímanie

IMOS - STRETNUTIE DETÍ  v príprave na 1.sv. prijímanie

11. januára sa prvýkrát v novom roku 2014 stretnú deti pripravujúce sa na 1. sv. prijímanie .. spolu s animátormi, aby opäť prežili podnetné a dobrodružné popoludnie v oratóriu. Celý program sa začne o 14:00 v čajovni. Neváhajte, aby vám nič dôležité neušlo, pretože naša cesta pokračuje fantastickými prekvapeniami :-)