KARNEVALová DON BOSCO SHOW !!!!

KARNEVALová DON BOSCO SHOW !!!!

HALÓ HALÓ!!! Do tvojej pozornosti sa dáva, že veľká udalosť nastáva!!! Pripravuj si masku a príď sa zabaviť na KARNEVALovú Don Bosco Show!!!! Všetko sa to udeje v nedeľu 31.1.2016 od 14h do 16h v saleziánskej telocvični za bazilikou!!!! Vstup v maske a v prezuvkach!!! TEŠÍME SA NA TEBA :)