KOLEDNÍCKA "DOBRÁ NOVINA"

KOLEDNÍCKA "DOBRÁ NOVINA"

26. DECEMBRA - v druhý sviatok Vianočný a zároveň v deň sviatku sv. Štefana sme sa zišli v hojnom počte na sv. omši o 8:45 v bazilike. Koledníci už poobliekaní v koledníckych kostýmoch animovali liturgiu spevom i peknou scénkou. Po sv. omši sme sa rozdelili do 3 skupín a v Šaštíne i v Strážach sme navštevovali rodiny s "Dobrou novinou".