Kto je Ježiš?

Kto je Ježiš?

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána: Kto je Ježiš?

Vatikán (6. januára, RV) – „Prosím vás, prepáčte meškanie”, týmito slovami začal Svätý Otec dnešný príhovor tisícom pútnikov na Námestí sv. Petra, keď sa o 12.20 hod. ukázal v okne svojej pracovne krátko po ukončení svätej omše vo Vatikánskej bazilike a pokračoval:

Drahí bratia a sestry!
Dnes slávime Epifániu - zjavenie Ježiša všetkým národom, zastúpeným učencami, ktorí prišli do Betlehema z východu, aby vzdali hold kráľovi Židov. Jeho narodenie spoznali podľa novej hviezdy na nebi (porov. Mt 2,1-12). Pred príchodom troch kráľov poznanie tejto udalosti naozaj len trochu presahovalo rodinný kruh: okrem Márie a Jozefa, a možno ďalších príbuzných, to bolo známe pastierom z Betlehema, ktorí počuli radostnú zvesť a ponáhľali sa, aby videli Dieťa, kým bolo ešte uložené v jasliach. Príchod Mesiáša, očakávaného národmi skrze predpovede prorokov, zostal tak spočiatku v utajení. Až kým neprišli do Jeruzalema práve tí záhadní mužovia, mágovia, požiadať o správy o nedávno narodenom „kráľovi Židov". Samozrejme, keďže je kráľ, išli do kráľovského paláca, kde žil Herodes. Ale on, nič nevediac o narodení, veľmi znepokojený okamžite zvolal kňazov a zákonníkov, ktorí na základe slávneho Micheášovho proroctva (porov. 5,1) uviedli, že Mesiáš mal byť narodený v Betleheme. A naozaj, vydajúc sa tým smerom, mágovia znovu uvideli hviezdu, ktorá ich priviedla k miestu, kde bol Ježiš. Vstúpili, padli na zem, klaňali sa mu, obetujúc symbolické dary: zlato, kadidlo a myrhu.Toto zjavenie, príchod a klaňanie sa troch kráľov, je prvým znakom jedinečnej identity Božieho Syna, ktorý je zároveň synom Panny Márie. Od vtedy sa začala šíriť otázka, ktorá bude sprevádzať celý život Ježiša Krista, a to rôznymi spôsobmi v priebehu storočí: Kto je to Ježiš?Drahí priatelia, toto je otázka, ktorú chce Cirkev vzbudiť v srdciach všetkých ľudí: Kto je Ježiš? To je duchovná túžba, ktorá poháňa Cirkev v jej poslaní: dať spoznať Ježiša, jeho evanjelium, aby každý človek mohol poznať v jeho ľudskej tvári tvár Božiu a byť prežiarený tajomstvom jeho lásky. Epifánia oznamuje otvorenosť všeobecnej Cirkvi, jej výzvu k evanjelizácii všetkých národov. Ale Epifánia nám tiež hovorí, ako Cirkev splní toto poslanie: odrážajúc svetlo Kristovo a hlásajúc jeho Slovo. Kresťania sú povolaní, aby napodobňovali službu, ktorú mudrcom urobila hviezda. Musíme žiariť ako deti svetla, aby sme všetkých pritiahli ku kráse Božieho kráľovstva. A tým, ktorí hľadajú pravdu, musíme ponúkať Božie slovo, ktoré v spoznaní Ježiša privádza k „pravému Bohu a večnému životu"(1Jn 5,20).

Ešte raz prežime vo svojom hlbokom vnútri pocit vďačnosti k Márii, Matke Ježiša. Ona je dokonalým obrazom Cirkvi, ktorá dáva svetu svetlo Kristovo, je hviezdou evanjelizácie. „Respice Stellam," hovorí svätý Bernard: Pozri sa na hviezdu, ty, ktorý sa vydávaš na cestu hľadania pravdy a pokoja, obráť svoj pohľad k Márii a ona ti ukáže Ježiša, svetlo pre každého človeka, a pre všetky národy.