Mládežnícka Krížová cesta

Na Veľký Piatok sme sa o 18 00 stretli pred bazilikou, aby sme spoločne prežili mládežnícku Krížovú cestu.

Vybrali sme sa cestou ku kaplnke v lese. Bolo nás asi 30, pripojil sa k nám aj pán Zimka, ktorý nám otvoril

potom kaplnku. Bol to pekný moment prežitý spolu s Pánom Ježišom i v spoločenstve priateľov.

 

Video Krížová cesta 1.avi (2 MB)
Video Krížová cesta 2.avi (2,2 MB)