Mládežnícka krížová cesta ulicami mesta

Mládežnícka krížová cesta ulicami mesta

Na Zelený štvrtok sa začína Veľkonočné trojdnie.  Podstatou tohto dňa je spomienka na ustanovenie Sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Ježiš vo večerných hodinách slávil poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V tento večer premenil chlieb a víno na svoje telo a krv.  

 
 
 

Vo Veľký piatok o 15:00 sa v bazilike zídeme, aby sme si pripomenuli utrpenie a ukrižovanie Pána Ježiša.
 

 

Po obradoch sa o 18:00 schádzame pred bazilikou na mládežnícku krížovú cestu ulicami nášho malého mestečka. 

Si srdečne vítaný, vítaná :-)