MLÁDEŽNÍCKA KRÍŽOVÁ CESTA

MLÁDEŽNÍCKA KRÍŽOVÁ CESTA

Vo Veľký Piatok ... po liturgických obradoch ... podvečer sa zhromaždíme v oratku a spoločne sa vydáme na cestu s trpiacim Ježišom - na krížovú cestu mládeže. Budeme uvažovať nad tajomstvom hriechu, nad tajomstvom bolesti a utrpenia, ale aj nad nepochopiteľnou Božou láskou a milosrdenstvom - nad Božím plánom našej záchrany, ktorú slobodne a s odvážnym sebadarovaním uskutočnil Ježiš.

Príďte, spoločná modlitba nás spojí vo viere a v túžbe prijať Božie požehnanie a premenu nášho života.