Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

Národná púť k Sedembolestnej

Štvrtok 15. 9.

Sv. omše: 7:00 a 8:00

10:30 pontifikálnu sv. omšu celebruje otec arcib.

Stanislav Zvolenský

Homília: olomoucký otec arcib. Ján Graubner

14:00 Akatist k Presvätej Bohorodičke

vladyka Peter Rusnák

a požehnanie pútnikov na cestu

Piatok 16. 9.

Púť chorých a seniorov

Sv. omše: 7:00 a 8:00

10:00 pontifikálnu sv. omšu celebruje otec biskup

Andrej Imrich

14:30 Požehnanie pútnikov na cestu

Spovedanie počas celej púte.

Bližšie informácie budú na: www.bazilika.sk

Sobota 17. 9.

Mládežnícka púť od 18:00

O božom volaní: „Poďte a uvidíte“ (Por. Jn. 1, 39)

Sv. omše o 18:00 a o 24:00 – novokňazi

Večerný program:

od 19:30 do 23:30 v réžii rehoľných spoločenstiev a rodín

Po polnočnej sv. omši:

- tichá adorácia v bazilike

- program malých spoločenstiev v kaplnke

Nedeľa 18. 9.

Zakončenie púte

Sv. omše: 7:00 a 8:45

10:30 celebruje provinciál Rádu

menších bratov kapucínov

p. Fidel Marko Pagáč OFM Cap.

 

V 250-tom roku posviacky baziliky, Vás do Národnej svätyne k patrónke Slovenska

pozývajú farský úrad a saleziáni zo Šaštína.

4B7BDd01.pdf (142 kB)