Obrady vo Veľkom týždni

Obrady vo Veľkom týždni

Obrady vo Veľkom týždni v ktorom slávime tajomstvo našej spásy:

Zelený štvrtok

– deň ustanovenie kňazstva a Eucharistie.      
O 9,30 hod. v katedrále v Bratislave bude sv. omša svätenia olejov. O 18,00 hod. tu v bazilike sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po nej budeme bdieť spolu s Ježišom do 22,00 hod. a potom už len dohodnuté spoločenstvá.

Veľký piatok

– deň Pánovho utrpenia a smrti.
O 8,00hod. sa spolu s komunitou saleziánov pomodlíme v bazilike ranne chvály.
O 15,00 hod. budú v bazilike veľkopiatočné obrady a o 18,00 hod. krížové cesty na kalváriách v Strážach i v Šaštíne pri cintoríne. Tento deň je i dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitých pokrmov. Boží hrob bude otvorený do 18,00 hod.

Biela sobota

– boží hrob bude otvorený od 8,00 hod. do 19,00 hod.
O 80,0hod. sa spolu s komunitou saleziánov pomodlíme v bazilike ranne chvály.      O 20,00 hod. začneme spoločne sláviť obrady Veľkonočnej vigílie pred bazilikou obradom svetla a slávnostným vstupom. Prineste si prosím i malé sviece. Po obradoch požehnáme i veľkonočné pokrmy, ale taktiež i v nedeľu po rannej sv. omši aj v Strážach. Upozorňujeme, že spovedať budeme každý deň i na požiadanie, ale nie cez obrady veľkonočného trojdnia.