OSLAVA SVIATKU P. MÁRIE POMOCNICE KRESŤANOV ... MARIÁNSKY BEH - 25. máj

OSLAVA SVIATKU P. MÁRIE POMOCNICE KRESŤANOV ... MARIÁNSKY BEH - 25. máj

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE POMOCNICE KRESŤANOV JE v sobotu 24. MÁJA

TRADIČNE SA PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI USKUTOČNÍ AJ VEĽKÉ RODINNÉ ŠPORTOVO-REKREAČNÉ PODUJATIE ... "MARIÁNSKY BEH".

V NEDEĽU 25. MÁJA POPOLUDNÍ OD 15:00 SPOLU SO SPRIEVODNÝMI ATRAKCIAMI ODŠTARTUJE SÚŤAŽ V ROZLIČNÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH. NECH JE OSLAVA NAŠEJ NEBESKEJ MAMY OSLAVOU ŽIVOTA - ŽIVOTA V BOŽEJ MILOSTI, OSLAVOU NÁŠHO POVOLANIA K SVäTOSTI, OSLAVOU RODINY, vďakou za materinskú pomoc, ochranu a stálu podporu Panny Márie v našich každodenných úsiliach.