Požehnané a milostiplné sviatky zmŕtvychvstalého Pána Ježiša

Požehnané a milostiplné sviatky zmŕtvychvstalého Pána Ježiša

„Pán naozaj vstal z mŕtvych ...“ (Lk 24,34)

 

 Zmŕtvychvstalý Kristus nech Vás naplní svojím pokojom, radosťou a láskou.

Požehnané a milostiplné sviatky zmŕtvychvstalého

Pána Ježiša praje a vyprosuje komunita saleziánov.

 

Bronie sa zora na nebi, 
už znejú chvály vznešené: 
svet jasá, plný veleby, 
a peklo chvie sa zdesené.

Veď statočný a mocný Kráľ 
smrť zničil, život obnovil, 
pekelné brány pošliapal 
a z úbohých sňal okovy.

Strážilo vojsko jeho hrob, 
zapečatený kameňom; 
nastáva zázrak všetkých dôb: 
vychádza Víťaz z hrobu von.

Už nieto smrtných úzkostí, 
už nieto bolestivých rán; 
zvestuje anjel z výsosti: 
Vstal slávne z mŕtvych Kristus Pán.

Ježišu, ty buď naveky 
nám veľkonočnou radosťou, 
pridruž nás k svojmu víťazstvu 
znovuzrodených milosťou.

Tebe buď sláva, Ježišu, 
ktorý si slávne z mŕtvych vstal; 
Otcovi, Duchu Svätému 
nech večne zuní pieseň chvál. Amen.