Prímestský tábor 2011 - EXODUS

Prímestský tábor 2011 - EXODUS

Pondelok 4.júla 2011 sa začal náš oratkovský tábor. Prihlásilo sa nám 137 detí o ktoré sa stará 43 veľkodušných mladých ľudí-prevažne stredoškolákov v spolupráci s miestnými saleziánmi. Témou tohoročného tábora sa stal príbeh Mojžiša a vyslobodenie izraelského národa z egypstkého zajatia. "Zo zajatia k slobode" sa budeme snažiť dôjsť počas dvoch týždňov, ktoré budú naplnené hrou, súťažmi, výletmi, modlitbou, vzajomným spoznávaním. Tešíme sa, že nám náš dobrý Boh požehnáva-prvý deň nás o tom rukolaplne presvedčil-nepršalo. Ďakujeme aj naším dobrodincom. Tešíme sa na ďalšie dni.