Prímestský tábor 2015

Prímestský tábor 2015

Dvojtýždňové táborové dobrodružstvá spolu prežívalo 115 detí, ktoré spolu s animátormi objavovali Poklad pokladov. Jeho tajomstvá sa skrývali v pritátskych príbehoch, ktoré skvele pripravili a zahrali animátorky a animátori v každodenných scénkach. Zistili sme, že najväčším tajomstvom Jacka Sparrowa nie je miesto, kde je ukrytá truhlica plná pokladov, ale srdce, ktoré objaví prameň večnej radosti. Jack ho spolu s nami našiel v Božom Slove, ktoré ho zmenilo z obávaného piráta na milovaného a milujúceho Božieho syna. Počas intenzívnych dní sme sa dobre zabavili megahrami, stopovačkami, tancami, výletmi aj spoločným uvažovním a modlitvou. Bohu vďaka za každého a každú a animátorskej posádky, ako aj za všetkých štedrých dobrodincov, ktorí tohto roku umožnili, aby sa tábor mohol konať :)