PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2016 ASTERIX a OBELIX - Víťazstvo milosrdenstva

PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2016 ASTERIX a OBELIX - Víťazstvo milosrdenstva

Aj toto leto prebehol náš obľúbený Prímestský tábor :) z každého spoločného dňa sa tešíme a spolu sa učíme od pátra Damiána a Matky Terezy hĺbke milosrdenstva a zároveň malým konkrétnym skutkom milosrdnej lásky :) máme dobrú náladu a stále je čo robiť :) ... no a divadlo je FANTASTICKÉ :)

 

ps: ďakujeme zo srdca všetkým dobrodincom tábora, ani nevieme zrátať koľko vás je :) :) :) Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.