Prímestský tábor - bodovanie

Prímestský tábor - bodovanie

Konečné bodové hodnotenie - MLADŠÍ

1.Benjamín    13 400 bodov

2.Zabulon      11 800 bodov

3.Ruben        11 550 bodov

4.Gad           10 800 bodov

5.Neftali        10 750 bodov

6.Júda            9 950 bodov

 

Konečné bodové hodnotenie - STARŠÍ

1.Simeon       9900 bodov

2.Isachar       9600 bodov

3.Dan            7500 bodov

   Lévi            7500 bodov