Púť miništrantov

Púť miništrantov

Prvá sobota v máji bola okrem "fatimskej" aj miništrantskou. Tretí ročník miništrantskej púte sa niesol v duchu chlapčenskej radosti a hravosti.